‘Talentcoach maakt ons bewust bekwaam’

Margot Reinhoudt, Management Development Adviseur Gemeente Rotterdam en Talentcoach

We vinden het belangrijk dat onze managers hun talenten en leiderschapskwaliteiten verder ontwikkelen. En we willen graag een maatschappelijke bijdrage leveren. Een collega wees me op Talentcoach. Wat een mooi programma. Aan de ene kant ontwikkel je je eigen coachingsvaardigheden, aan de andere kant help je een kwetsbare stadsgenoot om zijn of haar leven weer op de rit te krijgen.

Wat we bij de gemeente doen, doen we voor de mensen in onze stad. Maar we staan zelf vaak ver van deze mensen af. Wij hebben een goede baan en een fijn leven, er zijn mensen die daar hard voor moeten vechten. Omdat ze pech hadden, werkloos raakten…

Afgelopen jaar heeft onze gemeente voor het eerst meegedaan met Talentcoach en het is ons goed bevallen. We leren de mensen in onze stad op een andere manier kennen. Snappen veel beter wat er voor hen speelt. Daarnaast is het een uitdaging om met deze doelgroep te werken. Het zijn mensen met wie je anders niet zo snel contact hebt. Dat dwingt je om uit je comfortzone te komen.

Coachen is iets anders dan leiding geven.

Eye-opener

Het is bovendien iets heel anders om iemand te coachen dan om leiding te geven aan mensen. Bij leidinggeven stuur je op resultaten. Je hebt als leidinggevende ook altijd belang bij die resultaten. Als talentcoach coach je iemand juist belangeloos. Het gaat erom iemand in beweging te krijgen. De resultaten komen dan vanzelf. In plaats van in een rechte lijn van A naar B te gaan, kom je erachter dat ook een pad met zijstapjes van A naar B kan leiden. Dat is een eye-opener.

Ik geloof dat we als managers vaak onbewust bekwaam zijn. Door het programma van Talentcoach worden we bewust bekwaam. Je leert technieken actief inzetten en merkt dat wat je leert, bruikbaar is in brede zin.
Die bredere context missen we bij andere trainingsprogramma’s nog wel eens. Dan leer je bijvoorbeeld hoe je een team leidt of hoe je beoordelingsgesprekken voert. Heel nuttig, maar je vaardigheden pas je vooral toe binnen een bepaalde context. Wat je leert bij Talentcoach kun je in algemene zin toepassen, in uiteenlopende situaties.
Onze mensen zijn enthousiast over het programma. Je leert op een andere manier in gesprek te gaan met mensen, mensen vanuit zichzelf en hun eigen talenten in beweging te laten komen. Dat is heel waardevol.

Trainingsaanbod

We gaan het programma van Talentcoach vanaf 2017 in ons reguliere traingingsaanbod voor teamleiders en afdelingshoofden opnemen. Leidinggevenden kunnen hier naar keuze hun opleidingsbudget voor inzetten. Gezien de hoeveelheid reacties in 2016 verwachten we ook voor 2017 weer een grote respons!

Ik beveel Talentcoach graag aan bij andere gemeenten. Natuurlijk heb je als leidinggevende contact met je team en met andere managers. Maar verder zit je toch wel in een ivoren toren, kom je weinig met de doelgroep van je gemeente in aanraking. Bij Talentcoach kun je je eigen vaardigheden ontwikkelen én iets betekenen voor de mensen in je eigen stad. Het mes snijdt aan twee kanten.”