‘Ik ondersteun mensen die andere mensen steunen’

Ze is vanaf het eerste uur bij Talentcoach betrokken. En ze wil trainer voor Talentcoach blijven. Want het is haar droom om mensen die vanuit hun hart handelen te begeleiden. Fiet Meijer is één van de trainers van de tweedaagse kick off training. “Het belangrijkste is dat talentcoaches leren dat ze iemand niet hoeven te redden. Mensen hebben er het meest aan als zij hun eigen kracht hervinden.”

Fiet is een ervaren trainer. Ze werkt vanuit haar eigen bedrijf bij Talentcoach, traint bij de Vrijwilligersacademie in Amsterdam en wordt onder andere ingehuurd door Schouten & Nelissen. Al twintig jaar begeleidt zij professionals en vrijwilligers. “Vooral de professionals zijn gewend om te adviseren, snel zaken op te lossen en resultaten te behalen. Veel beginnende talentcoaches willen deze handelswijze ook doorzetten in het coachtraject. Alleen, zo werkt het niet.”

Je coacht een persoon, niet het probleem.

Geen probleem oplossen
Volgens Fiet staat de talentcoach in een speciale positie ten opzichte van de deelnemer. Deelnemers hebben te maken met hun familie, met professionele zorg en met hun talentcoach. “Als talentcoach moet je nabij zijn en toch afstand houden. Je coacht een persoon, niet het probleem, dat hoef je dus niet voor iemand op te lossen.”

Mensen zijn er het meest bij gebaat als zij zelf de regie terugpakken over hun leven en uit eigen kracht kunnen handelen, meent Fiet. “Als coach moet je mensen die ruimte geven. Zorgen dat ze niet afhankelijk worden, maar op eigen benen kunnen staan en vertrouwen kunnen hebben in hun eigen kracht. Dit is het verschil tussen iemand redden en helpen. We besteden hier in de tweedaagse training de nodige aandacht aan.”

Kijken naar mogelijkheden
Talentcoaches leren in de training ook om te kijken naar mogelijkheden, wat kan wel. Dit vormt een basis om mensen te helpen het goede verder uit te bouwen. Zodat ze kansen kunnen zien en die met hun eigen kwaliteiten en talenten kunnen ontwikkelen.

Fiet: “Het gaat om de bewustwording, dat je er als talentcoach echt voor de ander bent, dat je je deelnemer faciliteert. Er is een verschil tussen leidinggeven en coachen. Bij leidinggeven heb je belang bij de uitkomst. Coaching is onbaatzuchtig, de regie over het resultaat ligt bij de gecoachte.”
Ze is er van overtuigd dat ook professionals die al leiding geven belang hebben bij het ontwikkelen van coachingsvaardigheden. “Het mooie is dat je die coachingsvaardigheden ook in je werk kunt inzetten. Je ontwikkelt dan een vorm van coachend leidinggeven. Daarmee zorg je dat medewerkers zich beter gewaardeerd voelen, hun eigen krachten aanboren en zelf verantwoordelijkheid nemen. Uiteindelijk krijg je zo meer resultaat.”

De vraag achter de vraag
Wat houden die coachingsvaardigheden in? Fiet: “Je leert beter luisteren, door doorvragen en samenvatten. Zo ontdek je de vraag achter de vraag. Wat vraagt iemand nou echt, waar gaat iemand van ‘aan’ en waar heeft iemand werkelijk hulp bij nodig?”
“Verder leer je hoe je mensen zelf mogelijke oplossingen laat bedenken, zodat zij eigenaar blijven van hun eigen ontwikkeling. Door motiverende vragen te stellen als ‘wat gaat het je opleveren als het lukt?’, bereik je dat mensen nadenken over hun doel en daar ook eerder voor willen gaan.”

De talentcoaches krijgen tijdens de tweedaagse training feedback op hun coachstijl. Ook tijdens de rest van het traject worden zij begeleid. “We bieden supervisie. Deze sessies doen de talentcoaches met elkaar onder begeleiding van een coach. Ze kunnen samen reflecteren, elkaar feedback geven en hun coachingsvaardigheden verdiepen. Het is niet altijd makkelijk om deelnemers te begeleiden. Dan kan het heel fijn zijn als je de ervaringen van anderen hoort en leert van hoe zij met zaken omgaan.”

“Talentcoaches leren tijdens het traject dat het tempo van de deelnemers behoorlijk anders ligt, dan bij henzelf. Dat het gaat om kleine stapjes en om het vieren van tussentijdse successen. Het gaat om het onderweg zijn, samen het pad belopen, niet om het doel.”

Learning by doing
“Dat ervarend leren, learning by doing, is een belangrijk uitgangspunt voor ons leertraject”, stelt Fiet. Door zelf te ervaren en uit je comfortzone te komen, leer je het meest.
“Volwassenen leren anders dan kinderen. Ze willen weten wat ze eraan hebben, het geleerde in de praktijk kunnen brengen en voortbouwen op de kennis en ervaring die ze al hebben. Wat je bij Talentcoach leert, kun je in feite direct in de praktijk brengen. Zowel privé als in je werk.”

Zingeving
Fiet ziet dat de meeste talentcoaches meedoen aan het traject omdat ze meer willen in het leven. Ze willen zichzelf blijven ontwikkelen, blijven leren. En ze willen iets voor de maatschappij kunnen betekenen. Als je zelf een goede baan hebt, een fijn gezin, een mooi huis, dan is er tijd om verder te kijken. Mensen vinden het waardevol om anderen die dat goed kunnen gebruiken een steuntje in de rug te geven.”

En dat geldt ook voor Fiet zelf. “Ik ben verliefd op Talentcoach. Het is een geweldige organisatie. We bereiken zoveel. Ik blijf graag de trainingen verzorgen.
Wat ik nu doe verschilt niet veel van mijn toekomstdroom. Over tien jaar zie ik mezelf in een huis aan de rand van het bos. Aan de overkant staat een zorgboerderij. De zorgmedewerkers komen nu en dan bij mij aan de keukentafel nieuwe energie opdoen. Eigenlijk zit ik in mijn droom. Ik steun mensen die andere mensen steunen. En ik zie hoe mensen vanuit hun hart handelen. Ik mag dat begeleiden. Dat is heel mooi.”